Areál na Rybničnej ulici v Bratislave III.

1 115 100

Predaj areálu, ktorý sa nachádza v Bratislave III. na Rybničnej ulici. Má ideálnu polohu s napojením na diaľnicu D1, diaľničný obchvat a cestu pre motorové vozidlá v smere na Pezinok. Celková výmera je 12 390 m2. Na pozemkoch v areáli sa nachádzajú nasledovné stavby:
· murovaná obdĺžniková budova (bývalé kamenné maštale) s výmerou 1 176 m2
· murovaná stavba bývalého zariadenia staveniska s výmerou 300 m2
· plechová oblúková hala s výmerou 512 m2
· plechová oblúková hala s výmerou 360 m2
Celý areál je spevnený prostredníctvom betónových panelov. Z inžinierskych sietí sú v areáli elektrická energia (cez vlastné trafo), voda a kanalizácia, ktorá je napojená do vlastnej žumpy. Je možné pripojenie aj do regulačnej stanice stredotlakého plynu vo vzdialenosti cca 350 m. Ďalej je možné napojiť sa na telekomunikačný kábel, ktorý prechádza komunikáciou Rybničná ulica, ktorej sa areál priamo dotýka. Vstup do areálu je po samostatnej vnútornej spoločnej komunikácii, priamo z Rybničnej ulice, ktorej právo prechodu a prejazdu je zapísané na LV.
Areál je vhodný na vybudovanie logisticko – skladového centra, objektov pre obchod a služby, prípadne ľahkú priemyselnú výrobu.
Cena za pozemky, vrátane stavieb je stanovená na: 90,-EUR/m2.
Kontakt : 0903 460 924